abcde
Wednesday, February 1, 2023
Telewizja Sandomierz – rzetelne dziennikarstwo


Media- jak powstawały?

Jako media określa się coś, co jest formalnie nazywane środkami masowego przekazu, czyli wyrazem społecznego komunikowania się. Wśród najważniejszych publikatorów,...

By Jan Górski , in Aktualności , at 31 maja 2019

Jako media określa się coś, co jest formalnie nazywane środkami masowego przekazu, czyli wyrazem społecznego komunikowania się. Wśród najważniejszych publikatorów, bowiem i tak można mówić o mass mediach tu charakteryzowanych, warte wyszczególnienia są zwłaszcza Internet, jaki jestdrukarnia wielkoformatowa dzisiaj zdecydowanym numerem środków komunikacji medialnej, a także telewizja, radio oraz prasa. Można też wspomnieć o nieco szerszym zasięgu mediów i wówczas wlicza się w nie także plakat, film, książkę oraz kino. Jako środki masowego przekazu traktuje się także element kultury masowej.
Pierwsze wzmianki o mediach pojawiły się w pierwszym stuleciu przed naszą erą. Był to Acta Diurna, czyli dokument drukowany, który stanowił coś na wzór gazety, ale w bardzo prymitywnym wymiarze. Jako standardowa gazeta po raz pierwszy wydruk ukazał się w roku 700 na terenie Pekinu.

Pełną parą drukowanie gazet zaczęło być realizowane z kolei na przełomie szesnastego oraz siedemnastego stulecia. Warto także wspomnieć o tym, że to wtedy nastąpił rozkwit prasy na terenie całego kontynentu europejskiego. Z czasem, na język polski, zaczął być wydawany tytuł Nowinki z Konstantynopola. Natomiast, jeżeli mowa o polskiej gazecie to pierwszą z nich był Merkuryusz Polski Ordynaryjny. Był to wydruk pojawiający się między styczniem oraz majem w roku 1661, z kolei w samym Krakowie udało się wyprodukować ponad czterdzieści jego wydań. Z okresu od maja doopieka prawna firm Wrocław lipca natomiast drukarnię przeniesiono do Warszawy. Przez trzy stulecia kolejne zaś nie było tego tytułu wcale na rynku prasowym, a po trzystu latach został wznowiony przez redaktora warszawskiego Władysława Zambrzyckiego i zaczął ponownie działać pod tym samym tytułem.
Wpis zawdzięczamy: aparat tlenowy