abcde
Thursday, September 24, 2020
Telewizja Sandomierz – rzetelne dziennikarstwo


Telewizja i jej zastosowanie

Czy mass medium, jakim jest telewizja kiedyś wyjdzie z grupy zainteresowań odbiorców? Zdaniem ekspertów w dziedzinie medioznawstwa, niezależnie od tego,...

By Jan Górski , in Media , at 13 lipca 2019

Czy mass medium, jakim jest telewizja kiedyś wyjdzie z grupy zainteresowań odbiorców? Zdaniem ekspertów w dziedzinie medioznawstwa, niezależnie od tego, co nowego pojawi się w sferze rozlegle rozumianych środków masowego przekazu, nigdy nie obejdziemy się bez telewizji, która stanowi już nieodłączny element naszego stałego trybu życia. Co więcej, jest to ważny sposób komunikacji masowej, jak i podstawowe narzędzie informacyjne, zatem człowiek niskim kosztem może zdobywać rozrywkę, wiadomości, porady i szereg innych cennych dla niego doświadczeń.
Można mówić także o rozmaitych zadaniach, jakie stawiane są przed telewizją w jej współczesnym wymiarze. Istnieje charakterystyczna hierarchia podstawowych zastosowań relacyjnych stacji telewizyjnych w dzisiejszym rozumieniu. Do nich zalicza się przede wszystkim uproszczenie procesu komunikowania się, tworzenie szans na to, żeby podtrzymywać kontakt ze społecznością, ale też żeby ich odpowiednio unikać, a czerpać wszelkie potrzebne wiadomości z telewizji.

Ponadto, telewizja daje opcję społecznego uczenia się, rozszerzania horyzontów myślowych i jest wyrazem demonstrowania przez jednostki swych dominacji oraz kompetencji.
Nierzadko telewizję wyróżnia się na tl szeregu innych środków masowego przekazu, które s zwłaszcza informacyjne w swej roli, za to, iż jako nieliczny publikator bazuje także na funkcji kulturotwórczej. W szczególności tego zdania był Gajda, specjalista z zakresu medioznawstwa, który wyróżnił kilka najważniejszych funkcji w tym kontekście pojmowania telewizji. Otóż po pierwsze mowa o rozpowszechnianiu rozmaitych treści z wielorakich dziedzin nauk i świata. W tym zakresie wspomnieć należy o roli edukacyjnej, informacyjnej, funkcji estetycznej, kompensacyjnej oraz eksplikacyjnej.
Wpis zawdzięczamy: