abcde
Wednesday, February 1, 2023
Telewizja Sandomierz – rzetelne dziennikarstwo


Typologia funkcji mediów

Mass media, to nic innego jak środki masowego przekazu. Ich nadrzędną funkcją oraz celem ich tworzenia przede wszystkim okazuje się...

By Kuba Gojnicz , in Media , at 12 czerwca 2019

Mass media, to nic innego jak środki masowego przekazu. Ich nadrzędną funkcją oraz celem ich tworzenia przede wszystkim okazuje się to, aby informować i komunikować ze społeczeństwem, dlatego nie powinno nikogo dziwić, iż taką właśnie rolę jako główny publikator, czy naczelne narzędzie informujące uznaje się powszechnie nam znaną i docenianą masowo telewizję. Niemniej jednak nie tylko telewizja wchodzi w skład mass mediów. Dodatkowo jest to także prasa, której powstanie datowane jest – oczywiście w wariancie zupełnie podstawowym, prymitywnym – mniej więcej na pierwszy wiek przed naszą erą. Do tego dochodzi też wszechstronnie wpływający Internet, a także telewizja interaktywna niewątpliwie z nim związana i stanowiąca na dziś dzień narzędzie przyszłości.

Co więcej, media w szerszym tego pojęciu znaczeniu rozumiane są także jako na przykład plakat, film, czy książka oraz teatr. Warto także wspomnieć, że mass media, ze względu na to, jak duży wpływ wywierają na społeczeństwo stanowiące ich odbiorców, charakteryzowane są kolokwialnie jako tak zwana czwarta władza.
Biorąc pod uwagę ogromny wpływ rozmaitych środków masowego przekazu, jakie współcześnie występują, specjaliści z zakresu szeroko rozumianego medioznawstwa stworzyli hierarchię typologiczną obejmującą rozliczne funkcje jakie pełnią współczesne środki masowego przekazu. Ta klasyfikacja została w głównej mierze oparta na intencjach nadawcy programów oraz samych cechach programów.łóżka sypialniane Gdańsk I tak w tym zakresie warto jest wspomnieć między innymi o roli poznawczej, ale też o funkcji socjalizacyjnej, rozrywkowej oraz propagandowej.
Wpis zawdzięczamy: praca dyplomowa